TÍNH GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

 • Hướng dẫn sử dụng bảng tính cước vận chuyển đường biển :

  • Để nhập dữ liệu tính cước, Quý Khách vui lòng xác định tuyến vận chuyển bao gồm các thông tin sau :
   • Loại container : 20'/ 40'
   • Địa điểm đi : Tỉnh - Miền
   • Địa điểm đến : Tỉnh - Miền
   • Cảng đi
   • Cảng đến
  • Thứ tự nhập dữ liệu : Quý Khách vui lòng click vào ô khu vực tương ứng với dòng theo số thứ tự
   • Cảng đi ( STT 1 ) : chọn cảng trong danh sách
   • Cảng đến ( STT 2 ) : chọn cảng trong danh sách
   • Trucking đi ( STT 5 ) :
    • Miền : chọn miền tương ứng với địa điểm đi ( Ví dụ địa điểm đi là Long An thì phải chọn miền Nam )
    • Tỉnh : chọn các tỉnh trong danh sách
   • Trucking đến ( STT 6 ) : 
    • Miền : chọn miền tương ứng với địa điểm đi 
    • Tỉnh : chọn các tỉnh trong danh sách
 • Ví dụ : tính giá cước vận chuyển từ Long An đến Hưng Yên

  • Chọn cảng đi : Hồ Chí Minh
  • Chọn cảng đến : Hải Phòng
  • Trucking đi :
   • Miền : Miền Nam
   • Tỉnh : Long An
  • Trucking đến : 
   • Miền : Miền Bắc
   • Tỉnh : Hưng Yên
          => Giá cước vận chuyển từ Long An đến Hưng Yên là : Cont 20' : 15.550.000đ ; Cont 40' : 20.515.000đ

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận